Поштоване колеге,

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ ОСТВАРИВАЊА РЕПРОГРАФСКИХ ПРАВА АУТОРА

Поштовани,

Организација за остваривање репрографских права аутора (ООРП) која се бави наплатом репрографских ауторских права од фотокопирања и умножавања књига, прикупља валидне податке за књижевнике и преводиоце који задовољавају услове из пратеће документације, како би успоставила базу података на основу којих би се накнада исплаћивала. У пратећој документацији се налазе пратеће писмо, формулар о објављеним књигама који треба попунити и уговор који се потписује са ООРП.

Уколико у ауторском смислу одговарате успостављеним критеријумима, у прилогу вам достављамо документацију коју је потребно попунити и вратити скенирано или фотографисано на мејл адресу УКС: uks.srbije@gmail.com, најкасније до 21.01.2022. године.

Оригинал документацију накнадно послати поштом на адресу: Удружење књижевника Србије, Француска бр. 7, 11000 Београд, или донети лично у просторије УКС. ( Уколико се не достави оригинал документација неће бити могуће да се изврши исплата права).

За остваривање репрографских  права, могу се пријавити и писци који нису чланови УКС.

Удружење ООРП (Организације за репрографска права), се бави наплатом репрографских ауторских права. То су ауторска права нас аутора и преводилаца, али се она односе на умножавање путем фотокопирање, и не могу се наплатити другачије него преко ООРП. Репрографска права плаћају фотокопирнице у облику месечне надокнаде по фотокопир апарату, и увозници опреме за фотокопирање. Новац прикупљен на тај начин дели се по пола на ауторе и издаваче, у складу са Законом о ауторским и сродним правима, и под надзором Завода за интелектуалну својину. Расподела новца за ауторе (књижевнике и преводиоце) организована је преко уметничких удружења књижевника и преводилаца – УКС, за књижевнике и УКПС и УСНП за књижевне и стручне преводиоце. Дакле,  удружења деле 50 % (по 12,5% од укупне прикупљене суме по удужењу за расподелу) на број аутора који се пријави побројаним удружењима. Напоменимо да аутори , тј. књижевници и преводиоци не морају бити чланови било ког од набројаних удружења да би могли да учествују у расподели – довољно је да се пријаве преко било ког од њих, и да испуњавају услове.

Услови (дефинисани Правилником о расподели ООРП) су следећи:

Аутор књижевник стиче право на учешће у расподели накнаде уколико је на дан обрачуна накнаде издао најмање две књиге у последње три календарске године. (2020, 2019, 2018)

Аутор преводилац стиче право на учешће у расподели накнаде уколико је на дан обрачуна накнаде, у последње три календарске године, имао најмање 20 табака објављеног ауторског прeвoдилачког текста. (2020, 2019, 2018)

Обим књиге није дефинисан – реч је о наслову који мора бити каталогизован у НБС и имати ЦИП. У књигу се рачунају и уџбеници, као и поновна издања.

Један преводилачки табак износи 16 страница са по 1800 знакова на страници, рачунајући и размаке и интерпункцију, а рачунају се и поновна издања већ објављених превода. Такође, рачунају се и поновна издања превода објављени у последње три године.

У прилогу се налазе два документа: први, који представља формулар у који уписујете податке о објављеним књигама/преводима у последње три године, и други, уговор који потписујете са ООРП да би постојао основ за исплату тантијема за ваша репрографска ауторска права.

Молим да будете прецизни када је у питању формулар са подацима, јер ће се подаци проверавати у каталогизацији НБС и ЦИП-а.

Још једном напомињемо, када је уговор са ООРП у питању, да се ради искључиво о колективним репрографским правима, а не о вашим појединачним ауторским правима. Као појединац репрографска права не можете никако наплатити, и уговор са ООРП је једини начин.

Рок за предају два попуњена документа (докуменат бр. 1 и бр.2) је 21. јануар 2022.

Срдачан поздрав,

Секретаријат УКС

Оставите коментар