Управа УКС

Управни одбор УКС

Милош Јанковић председник
Видак Масловарић потпредседник
Горан Лабудовић потпредседник
Зоран Недељковић
Мајо Даниловић
Бошко Сувајџић
Гордана Влајић заменик председника
Луне Левајац
Ђорђе Сибиновић
Боривој Рашуо
Иван Лаловић

НАДЗОРНИ ОДБОР УДРУЖЕЊА КЊИЖЕВНИКА СРБИЈЕ

Милутин Ђуричковић
Зоран Цветковић председник
Владимир Благојевић
Драгољуб Фируловић
Чедна Радиновић Лукић Заменик председника

ВЕЋЕ ЧАСТИ

Петар Жебељан
Јовица Ђурић председник
Обрен Ристић
Марија Живановић Заменик председника
Новица Соврлић