Шумадијске метафоре су песнички фестивал у Младеновцу који траје непрекидно од 1988. године. Директор фестивала је Никола Костадиновић, а уредник Душан Стојковић. До сада је издато преко 150 књига.

Оне се последњих година, као манифестација која је под покровитељством Удружења књижевника Србије, најпре промовишу у оквиру Међународног сусрета писаца у Београду. Додељују се награде за поезију и прозу. Првонаграђеном песнику штампа се књига.

Победници су, између осталих, били и Милан С. Косовић, Драгана Буквић, Горан Лабудовић Шарло, Радослав Вучковић, Томислав Марковић, Драгослав Видовић, Игор Вукојевић, Дејан Богојевић, Ана Думовић, Мирјана Ковачевић, Момчило Бакрач, Миљурко Вукадиновић, Миленко Попић, Жељко Јанковић, Андреј Јелић Мариоков, Огњен Петровић, Снежана Радојевић, Весна Кораћ.

Штампана су двадесет два Зборника. Зборник је, заправо, књига која садржи тринаест малих књига. Поред песника, приповедача и есејиста – учесника Фестивала, представља и иностраног госта Фестивала (то су до сада, између осталих, били и Ангел Думбровеану, Ричард Бернс, Ласе Седеберг, Вјачеслав Купрјанов, Славе Ђорђо Димоски, Елка Њаголова, Нико Графенауер), има рубрику „Баштиник“ у којој представља песнике који су били везани за Младеновац, као и стотинак страна које представљају прави часопис у часопису и доносе нове песме српских и страних песника. Фестивал почев од 2004. године додељује повељу „Карађорђе“, а од 2008. године и штампа изабране песме награђених песника. Досадашњи добитници повеље су: Никола Цинцар Попоски, Радослав Војводић, Матија Бећковић, Срба Игњатовић, Томислав Мијовић, Зоран Костић, Радомир Андрић, Ристо Василевски, Мирослав Лукић, Ђорђе Николић, Зоран М. Мандић, Милош Јанковић, Радомир Стојановић. Штампано је и осам Граматика смрти у оквиру којих Душан Стојковић испитује феномен самоубиства у светској и нашој књижевности. Исти аутор је у дванаест књига антологијски приказао све што се збило у књижевном животу Младеновца.

Неки писци су, у оквиру издања „Шумадијских метафора“, штампали више својих књига. Наводимо неколика имена: Радомир Андрић, Мома Димић, Бранислав Бојић, Срба Игњатовић, Душан Чоловић, Никола Цинцар Попоски, Дејан Богојевић, Милош Петровић, Љубинко Јелић, Томислав Мијовић, Зоран Милисављевић, Ђоко Стојичић, Зорица Арсић Мандарић, Милија Ђорђевић, Томислав Марковић, Ратко Марковић Риђанин, Милан Р. Симић, Богислав Херцфилд, Милица Јефтимијевић Лилић, Данијела Падејски, Љубиша Ђидић…

Оставите коментар