Часописи

Удружење књижевника Србије издаје два часописа. На месечном нивоу Књижевне новине - лист за књижевност и друштвена питања (прво издање 1948. године), и часопис Relations (Serbian Literary Magazine). 

Књижевне новине су добитник Велике јубиларне награде УКС, установљене поводом стогодишњице удруживања књижевника у Србији (1905-2005) и награде “Теодор Павловић” за 2003. год.

GRBUKS

 Удружење књижевника Србије

Француска 7, 11000 Београд

 

 

 

Телефон: 381 11 2626 081, 381 11 2626 278

Е-маил:  uks.srbije@gmail.comknjizevnenovineuks@gmail.com

Факс: 381 11 2626 278, 381 11 2635 979

Текући рачун: 205-200273-87 Комерцијална банка

 

                                                                                               © Удружење књижевника Србије

                                                                                                      Уређује: Милош Бркић

                                                                                                     Сарадник: Милан Панић