Понуда и позив

Више година Удружење књижевника Србије има издавачку делатност. Главни посао био је издавање ауторских књига својих чланова и осведочених пријатеља наше организације.
 
И за 2020. годину УКС упућује позива и нуди писцима да објаве своје књиге под знаком-логом свог Удружења. На жалост, Удружење књижевника Србије нема средстава да финансира ова ауторска издања, нити има могућности за продају и друге облике пласмана ових ауторских књига.
 
До сада су припрему и штампање својих књига финансирали сами аутори и преузимали тираж, а УКС били обавезни да доставе 10 примерака књиге ради документације и оформљења мале библиотеке објављених дела.
 
После објављивања књиге аутори могу на Трибини Француска 7 да организују представљање свог новог дела.
 
Издавачки одбор пише рецензије понуђених књига и одлучује које ће дело бити увршћено у издавачки план.
 
За детаљније информације обратите се на тел. 011/2626081 или на сајт Удружења
 
Издавачки одбор
GRBUKS

 Удружење књижевника Србије

Француска 7, 11000 Београд

 

 

 

Телефон: 381 11 2626 081, 381 11 2626 278

Е-маил:  uks.srbije@gmail.comknjizevnenovineuks@gmail.com

Факс: 381 11 2626 278, 381 11 2635 979

Текући рачун: 205-200273-87 Комерцијална банка

 

                                                                                               © Удружење књижевника Србије

                                                                                                      Уређује: Милош Бркић

                                                                                                     Сарадник: Милан Панић