Конкурс за доделу књижевне награде "Васко Попа"

На основу Одлуке о оснивању Књижевне награде „Васко Попа“, 
од 10.04.1995.године, према одредбама Правилника о додељивању Награде  
за најбољу песничку књигу, оснивач , Агенција Ђорђевић из Вршца, 
уз подршку града Вршца и компаније "Sensal Capital" ДОО Београд,

р а с п и с у ј е
К О Н К У Р С
за доделу
Књижевне награде
„Васко Попа“
За најбољу песничку књигу објављену у 2018.години.

За Награду конкуришу све песничке књиге стваране и објављене на српском језику.
Право предлагања за Награду имају сва правна и физичка лица.
Одлуку о избору најбоље књиге песама за 2018. годину, донеће жири именован од стране оснивача награде.
Награда се састоји од новчаног износа и повеље, коју додељују дародавци. 

Награда ће бити уручена у Вршцу, на дан рођења песника  Васка Попе 29. јуна 2019. године, у Градској кући, тачно у подне.
Покровитељ и дародавац дела новчане награде - Град Вршац.
Дародавац новчаног износа награде - "Sensal Capital" ДОО Београд

Конкурс остаје отворен до 30.априла 2019. године.

Књиге песама, у три примерка, слати на адресу
АГЕНЦИЈА ЂОРЂЕВИЋ
26300 Вршац, Пионирска 2
са назнаком: ЗА НАГРАДУ ВАСКО ПОПА
информације на телефон: 0600 813 813

За осниваче
Вршац, 10.04.2019. Агенција Ђорђевић 
Драгољуб Ђорђевић

GRBUKS

 Удружење књижевника Србије

Француска 7, 11000 Београд

 

 

 

Телефон: 381 11 2626 081, 381 11 2626 278

Е-маил:  uks.srbije@gmail.comknjizevnenovineuks@gmail.com

Факс: 381 11 2626 278, 381 11 2635 979

Текући рачун: 205-200273-87 Комерцијална банка

 

                                                                                               © Удружење књижевника Србије

                                                                                                      Уређује: Милош Бркић

                                                                                                     Сарадник: Милан Панић