РЕДОВНА – ИЗБОРНА СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА КЊИЖЕВНИКА СРБИЈЕ ОДРЖАНА 03. ДЕЦЕМБРА 2022. ГОДИНЕ

Седница редовне – изборне Скупштине Удружења књижевника Србије одржана је 3. децембра 2022. године, са почетком у 12 сати. 

Предложен је следећи

Дневни ред:

1. Извештај верификационе комисије

2. Предлог Радног председништва Скупштине УКС
3. Извештај о раду и финансијском пословању УКС између две изборнеСкупштине УКС-а
4. Извештај о раду радних тела УКС, трибине УКС и Књижевних новина
5. Саопштење о овогодишњим добитницима Повеље за животно дело УКС и Плакете са ликом Симе Матавуља
6. Саопштење жирија о додели награде „Милан Ракић“
7. Предлог за измене и допуне Статута УКС
8. Извештај Комисије за пријем нових чланова
9. Подела гласачког материјала за органе УКС

10. Избор чланова органа УКС-а (Управног одбора, Надзорног одбора и Већа части)
11. Саопштење резултата гласања

Дневни ред је усвојен акламацијом апсолутном већином гласова.

Тачка 1.

Извештај верификационе комисије

Верификациона комисија радила је у саставу:

Илија Кајтез – председник

Јасмина Малешевић

Виктор Лазић

Председник Верификационе комисије Илија Кајтез саопштио је, а на основу података Евиденционе комисије,да јеприсутно 174 члана са Статутарним правима и обавезама.

Тачка 2.

Предлог Радног председништва Скупштине УКС

1. Гордана Влајић

2. Луне Левајац

3. Живорад Ајдачић

4. Зоран Цветковић

5. Владимир Благојевић

 За председника Радног председништва Скупштине УКС изабран је Зоран Цветковић.

Тачка 2. Дневног реда усвојена је акламацијом апсолутном већином гласова.

– Одавање поштепреминулим члановима УКС

Списак преминулих чланова УКСчитао је Владимир Благојевић.

Између две изборне Скупштине УКС преминули су следећи чланови:

Преминули 2019.

1.         Радомир Зафировић

2.         Драшко Ређеп

3.         Драган Симовић

4.         Родољуб Степановић

5.         Душан Чоловић

6.         Гроздана Олујић

7.         Добрица Ерић

8.         Андреј Базилевски

9.         мр Јован Н. Ивановић

10.       Горан Вучковић

11.       Гаврић Борислав   

12.       Стојанка Раденовић Петковић 

13.       Радомир Смиљанић

14.       Зоран Бундало

15.       Добрило Ненадић

16.       Светислав Вуковић

17.       Велизар Бошковић

18.       Драгић Пајић

19.       Јово Миладић

20.       Хуан Октавио Пренс

21.       Милица Мима Дмитровић

22.       Драгољуб Јекнић

23.       Душица Илин Шећеровски

24.       Драгиња Урошевић

25.       Зоран Ранкић

ПРЕМИНУЛИ 2020.

 1. Момир Лазић
 2. Зоран Ранкић
 3. Милан Ђорђевић
 4. Угљеша Рајчевић
 5. Ненад Љубинковић
 6. Ранко Јововић
 7. Љубинко Јелић
 8. Алекса Мрђен
 9. Љубиша Рајковић Кожељац
 10. Миљенко Жуборски
 11. Вера Србиновић
 12. Катарина Никчевић
 13. Радомир Мићуновић
 14. Ненад Радош
 15. др Зоран Видојевић
 16. Митар Митровић
 17. Зоран Недељковић
 18. Миодраг Матицки
 19. Љубица Милетић
 20. Милка Ижогин
 21. Манојле Гавриловић
 22. Драган Колунџија
 23. Миодраг Сибиновић
 24. Исидора Бјелица
 25. Слободан Јарчевић
 26. Милоје Поповић Каваја
 27. Јасмина Бошњак
 28. Проф др. Ђорђије Вуковић,
 29. Рајко Ђурић
 30. Коља Мићевић
 31. Бранимир Шћепановић
 32. Никола Стојић
 33. Весна Денчић
 34. Борисав Бора Благојевић
 35. Јанко Вујиновић
 36. Данило Радеч

Преминули 2021:

 1. Миљурко Вукадиновић
 2. Милисав Миленковић
 3. Милан Ненадић
 4. Илеана Урсу Ненадић
 5. Раде Војводић
 6. Добрашин Јелић
 7. Зафир Хаџиманов
 8. Владимир Јагличић
 9. Воја Марјановић
 10. Зоран Симоновић
 11. Предраг Богдановић Ци
 12. Љиљана Милановић
 13. Братислав Петковић
 14. Милена Јововић
 15. Русија Маринковић
 16. Бранка Антонијевић
 17. Раде Обрадовић
 18. Коста Димитријевић
 19. Зоран Станојевић
 20. Мирослав Тохољ
 21. Јован Стриковић
 22. Мирјана СТефановић
 23. Сима Мраовић
 24. Драган Грбић
 25. Миодраг Д. Игњатовић
 26. Миња Субота
 27. Ранко Симовић
 28. Љиљана Рим Живковић
 29. Радослав Дуја Недић
 30. Перо Солар
 31. Александар Петров
 32. Петар Милошевић
 33. Стојичић Ђоко
 34. Зоран Р Ковачевић
 35. Јован Арсић Јовча
 36. Александар Јовановић
 37. Балтазаревић Славка

ПРЕМИНУЛИ 2022.

 1. Доротеа Пантелић
 2. Радован Бели Марковић
 3. Мирослав Јозић
 4. Јовиша Славковић
 5. Тихомир Левајац
 6. Радослав Тилгер
 7. Богумира Пејчић
 8. Милан С Косовић
 9. Драган Мраовић
 10. Милован Витезовић
 11. Младен Бастаја
 12. Предраг Миљковић
 13. Томислав Мијовић
 14. Витомир Вицо Дардић
 15. Василије Радикић
 16. Милош Петровић
 17. Бајрам Халити
 18. Зоран Т. Поповић
 19. Крстивоје Илић
 20. Верослава Малешевић
 21. Радмила Милентијевић
 22. Миле Медић
 23. Предраг Степановић
 24. Еуђен Симион (Румунија)
 25. Лазар Димитријевић
 26. Милован Данојлић
 27. Никола Корица
 28. Рајко Петров Ного

Тачка 3.

Извештај о раду и финансијском пословању УКС између две изборне Скупштине УКС-а

Извештај о раду и финансијском пословању УКС између две изборне Скупштине УКС-а читао је  Милош Јанковић

            Поштовани чланови Удружења, даме и господо, уважени пријатељи, у име УО у досадашњем сазиву, и у своје лично име, поздрављам вас и желим вам добродошлицу на редовну изборну Скупштину Удружења књижевника Србије.

            Поверење које сте исказали изабраним члановима УО, 8. децембра 2018. године, настојали смо да оправдамо посвећеним радом и упорном жељом за темељним решавањем проблема и тешкоћа са којима је, у тренутку избора овог УО, била суочена наша, 117 година стара институција, а који су могли бити погубни за њен опстанак.

            На самом почетку рада овог сазива Управног одбора, статусрепрезентативног уметничког удружења у култури за територију Републике Србије обновили смо, по решењу Министарства културе број 022-05-1/2019-03, 14. јануара 2019. године.

            Већ 12. марта 2019., усвојена је Стратегија УКС 2019–2023. године, први пут као кровни документ којим су дефинисани планови обавезни за сва управна тела и одборе, као и за све активности УКС у јасно дефинисаном временском оквиру. Стратегија је била усмерена на кључне потребе УКС, а настојала је да уважи, вреднује, очува и развије све оно што доприноси опстанку УКС.Посебан циљ Стратегије је био њен приоритетни задатак, а то једа се, ћитавим низом активности и поступака, врати углед и достојанство УКС, односнода се УКС поново поштује као дуговека институција српског народа, једина изворна и легитимна те врсте, која није проистекла из политичке воље, већ из насушне књижевне и културне потребе –што су, њеним оснивањем, и остварили његови чланови и први председник Симо Матавуљ, далеке 1905. године.

У том смислу, одређени суследећи приоритети: Радна заједница УКС, Књижевне новине, Међународни књижевни сусрети, обезбеђивање средстава за рад (преко министарстава, дародаваца, огласа у Књижевним новинама, спонзорисања Међународних сусрета, наплате такси за одређене послове Радне заједнице, продаје издања УКС), потом регулисање статуса чланова УКС у односу на испуњавање њихових обавеза и повећања прихода од чланарине, дакле стриктно и само и једино – то посебно подвлачим – у складу са одредбама Статута УКС. Потом следе издавачка делатност, уређивачка политика Књижевних новина и Трибине УКС, књижевна награда Милан Ракић, манифестацијаЋирило и Методије, као и разговори и покретање иницијативе за успостављање и оснивање једне нове регионалне књижевничке асоцијације, која за сада, у форми идеје, има радни називКњижевна асоцијација писаца југоисточне Европе,али о томе ће се тек причати и надам се да ће и нови УО наставити са реализацијом те идеје, затим рад осталих органа УКС, те рад на остваривању разних погодности за чланове УКС (туристички, трговински, превознички попусти, итд.).

Али,то морам посебно да истакнем и подсетим, на самом почетку мандата новог руководства требало је решити огромне неисплаћене обавезе, пре свега – плате запослених у Удружењу и неплаћене трошкове. Опстанак, у том тренутку 113 година старог нашег еснафа, био доведен у питање. Само за зараде, подсећам све колеге и колегинице, дуговало се 1.601.045 динара, за штампу Књижевних новина 252.538 динара, док се на дан 08.12.2018. на рачуну УКС-а код Комерцијалне банке налазило свега 64.862 динара, а пристизале су и обавезе за текућу годину. Из сопствених средстава требало је обезбедити месечно 399.701 динара до краја године (зараде, струја, комуналије, птт трошкови, основни канцеларијски материјал, интернет и сл.), што је скупа са дуговима износило 4.396.711 динара збирних дуговања, или – УКС је био у фактичком минусу од 37.260 евра на тај дан, по средњем курсу НБС.

За само годину дана, до децембра 2019, заостали дугови су сведени на 1.556.757 динара – односно, враћено је готово две трећине дуга. На крају 2020, године, године пандемије коронавируса да подсетим, изузетно тешке за целкупно наше друштво, финансијски извештај о пословању УКС завршен је реченицом, цитирам: „Удружење књижевника Србије измирило је све своје  обавезе.“ Дакле, није било дуга, све је плаћено, односно враћено.

У периоду од јануара до децембра 2021. године, залагањем и, пре свега и нарочито, домаћинским односом према финансијама УКС, одржавао се континуитет позитивног пословања. Финансијски извештај у децембру 2021. године закључен је реченицом: „Удружење књижевника је измирило све своје пристигле обавезе, нема никаквих дугова.“ Простим речима речено, обезбеђена је текућа ликвидност, све обавезе су плаћане на време и у законским роковима., а плате запослених исплаћиване, како се то каже „месец за месец“.

Ова 2022.година, завршна финансијска година нашег четворогодишњег мандата окончана је истом реченицом, и до овог тренутка исплаћене су све обавезе, никаквих дуговања нема, а на  рачуну УКС се налази 520.000 динара. Важно је истаћи да је такозвано „сопствено приходовање“ од 1.600.000 динара, постигнуто увођењем различитих новина, као што је „излог књиге“, ширењем издавачке делатности,  обезбеђивањем нових спонзора, интензивирањем рада Трибине – и то је све резултирало више него двострукум износом, односно са 3.365.208 динара на годишњем нивоу.

            Што се тиче финансирања „поверених послова“, из којег се исплаћују два стално запослена радника из средстава буџета, уплате су биле редовне. Средства која су додељивали Министарство културе и Градски секретаријат за културу за пројекте, била су, морамо и то рећи, смањена, недовољна, понекад и неблаговремено уплаћивана, али су трошена наменски и рационално, понављам и истичем, трошена наменски и рационално, па су пројекти реализовани, ипак и на време, у реално могућем обиму и са знатно мањим износима него раније.

Паралелно са решавањем тешких финансијских недаћа, радило се и на побољшању услова рада и елементарног функционисања Радне заједнице, Трибине Француска 7 и Књижевних новина. Потпуно су замењене дотрајале,  ризичне струјне инсталације, уведено је грејање уградњом грејача у каљеве пећи, набављене су 63 нове столице, затим ново, савременије и функционалније озвучење за трибински програм, три рачунара, новиапарат за чланске карте – а за све то су обезбеђена средства у износу од преко 800.000 динара, пре свега захваљујући донацијама више институција и појединаца, као и  појединих чланова органа и тела УКС. Само у 2022. години донаторством, у новчаном смислу, обезбеђено је 1.697.997 динара. Спонзорисање догађаја које УКС традициолно организује, од стране општина широм Србије, књижевничких организација и других институција, значајно је утицало на позитиван биланс пословања и уштеду утрошка средстава УКС.

Упркос драстичном поскупљењу штампе и хартије, као и чињеници да  Књижевне новине излазе на повећаном броју страна (од четири до осам страна по броју ), одлучено је да се до краја ове године цена новина не коригује, иако је она иста већ дуги низ година.

У време рестриктивних мера, због пандемије, Удружење књижевника Србије је непрекидно радило по принципу дежурства. Нажалост, преминули су и председник УКС Милован Витезовић, члан Управног одбора Драган Мраовић и уредник Трибине Миљурко Вукадиновић. Поред њих, од 2019. године до данас, преминуло је 126 чланова УКС.

Упркос отежаним условима, настојали смо да и даље, у просторијама УКС и на другим местима, обележавамо датуме од посебног значаја  за историју и за књижевност Србије, да подсетим само на неке:

Удружење књижевника узело је учешћа у организовању књижевних догађаја: у Темишвару, Франкфурту, Букурешту, Никшићу, Косовској Митровици, Чајетини, Мрчајевцима, Мионици, Требињу…..  

Такође, УКС је обновило и потписало низ протокола о сарадњи са књижевничким институцијама и организацијама. Са нама, на основу потписаних протокола, сарађују: Савез писаца Узбекистана,Институт за дечију књижевност, Савез писаца за децу и омладину Русије, Удружење писаца Кине, Удружење књижевника Црне Горе, Удружење књижевника Македоније,Удружење књижевника Федерације БиХ, Балкански научни центар Руска академија природних наука, Православна академија наука, уметности, вештина и иновација Србије, Савез писаца Русије, Балкански научни центар, Установа културе Кораци, Савез писаца у отаџбини и расејању, КЕОС – наука и уметност за хуманост и културу, и други. 

Током ове четири године поспешили смо издавачку делатност, чији укупан приход износи готово пола милиона динара. На почетку мандата овог УО, издавачка делатност, бар по средствима која су благајнички предата од стране претходног УО, била је 5 пута мања и износила је око 110.000,00 динара.

Већ дванаест година УКС организује Дане Ћирила и Методија, као и Светосавску академију, којој су се радо одазивали црквени великодостојници. Славу Удружења књижевника Србије, Пресвету Богородицу Тројеручицу, ове године благосиљао је Његова Светост  Патријарх Српски Порфирије.

Интензивније се радило и са инклузивним удружењима, којима смо се радо одазивали, па и  омогућавали реализацију догађаја особа са инвалидитетом.

Планирано је, сходно усвојеним одлукама овог УО којем данас истиче мандат, да се програм Стратегије УКС 2019–2023. године спроведе до краја, а то значи да  предстоји још интензивније унапређење рада, организовање додатних активности, као и темељније побољшање услова рада УКС. Неопходна је  боља сарадња са медијима, „подмлађивање“ Удружења, формирање нових секција, и сл. Такође, планирано је да се, сагласно одредбама Статута УКС, именују предвиђени саветници и менаџери. Ово је прилика да упутим позив колегама књижевницима да у наредном периоду, новом УО, изнесу своје предлоге и учествују у њиховој реализацији.

Поштоване колеге и колегинице, драги пријатељи Удружења књижевника Србије, захваљујем, у име чланова досадашњег УО, свима на поверењу и подршци, а посебно члановима који редовно испуњавају своје статутарне обавезе и плаћањем чланарине доприносе опстанку свог еснафа. Нарочиту захвалност изражавам члановима који својим делањем подижу углед УК. Нећу набрајати појединце и институције који су омогућили да, поред короне и дугова, не само опстанемо, већ и да напредујемо, јер ћемо њихова имена и називе објавити у Књижевним новинама.

Лично, и у име УО УКС, честитам добитницима Повеље за животно дело и Плакете УКС са ликом Симе Матавуља, као и добитнику награде Милан Ракић за претходну годину.

            Новопримљеним члановима желимо добродошлицу у наше редове и пуно успеха у даљем раду.

            Хвала вам на пажњи.

Тачка 4.

Извештај о раду радних тела УКС, Трибине УКС и Књижевних новина

Извештај о раду Управног одбора у 2022. годиниподнела је Гордана Влајић:

Управни одбор Удружења књижевника Србије (у даљем тексту УО УКС) у 2022. години одржао је осам седница од чега су три седнице одржане електронски. На седницама су донесене следеће одлуке:

1. електронска седница УО УКС одржавана је од 25. до 28. фебруара 2022. године. Донесене су следеће одлуке:

Да се доделе Златне плакете УКС

 • Компанији Дунав осигурање
 • Радмили Милентијевић
 • Вукоману Бошковићу
 • Милован Данојлићу
 • Борислав Чејовићу
 • Рајку Каришићу
 • Виктору Лазићу
 • Јовици Сувачком

Да се оснује Одбор за медије због унапређења медијске слике УКС. Припреме и организовање за конституисање овог тела поверени су Дејану Мастиловићу.

2. седница УО УКС одржана 24. марта 2022. године.

Донете су следеће одлуке:

– да се не врши кооптирање нових чланова Управног одбора до изборне СкупштинеУКС. Управни одбор УКС радиће и доносити одлуке са девет (9) чланова;

– до изборне Скупштине УКС седницама Управног одбора председаваће заменик   председника, као вд Председника УКС и обављаће неопходне активности које за циљ имају несметан рад УКС-а и одржавање текуће ликвидности.

3. седница УО УКС одржана је  21. априла 2022. године.

Донесене су следеће одлуке:

– да сви који су поднели писани захтев за ослобађање од плаћања чланарине из социјалних разлога буду ослобођени од плаћања чланарине.

– да се Драгану Мраовићу  постхумно додели Повеља за животно дело

– да уместо преминулог Александра Петрова, нови председник Одбора за међународну сарадњу буде Виктор Лазић

– да се у чланство УКСпо позиву приме

Иван Карл,

Зорица Лешовић Станјевић,

Никола Грбић,

Душан Бабац,

Милојко Калосеровић,

Бошко Сувајџић и

Предраг Дашић.

– да се у чланство УКС у својствупочасног члана  приме

Милорад Илић,

игуман Арсеније,

Весна Јевђенијевић и

Владан Милић.

4. седница УО УКС одржана је 19. август2022. године.

Донесене су одлуке

далица која су поднела молбу за ослобађање од плаћања чланарине у току 2021. и 2022. године, ослобађена су обавезе плаћања чланарине за ове две годинеи да се од јануара 2023. године установи Правилник којим ће се надаље регулисати ова Статутарна обавеза

До краја 2022. године ослобођени су обавезе плаћања чланарине

1.  Владан Ракић

2.  Обрен Јовић

3.  Маја Ђурић

4.  Братислав Милановић

5.  Момчило Стојановић

6.  Ана Дудаш

7.  Андрија Вујачић Расточки

8.   Небојша Стојоски

9.   Светлана Мићуновић

10.  Веселин Мишнић

11.  Силвана Јанковић

12.  Ружица Петровић

13.  Александар Блажевић

14.  Миомир Нешић

15.  Виолета Димитрић

16.  Љубомир Шуљагић

17.  Иван Поповић 

18.  Предраг Јашовић

Драгољуб Јовичић донирао уметничку слику и ослобођен је од плаћања чланарине до 2024. године

– Прихваћен је предлог Комисије за пријем нових чланова у УКС.

Да се као чланови УКС по позиву су приме:

Драган Ковач

Шћепан Алексић

(предлоге дао пок. Милован Витезовић)

5. седница УО УКС одржана је 19. новембра 2022. године.

Донесене су следеће одлуке

– nа основу члана 21. Статута УКС, став 2, именују се следећи чланови Кандидационе  комисије:

Петар Жебељан испред Управног одбора Удружења књижевника Србије

Новица Соврлић, испред Управног одбора Удружења књижевника Србије

Луне Левајац, испред Надзорног одбора

Виктор Лазић, испред Правног савета

и Гроздана Лалић в.д. Секретар УКС.

– додељена је Повеља за животно дело

Радомиру Стојановићу

Маји Херман Секулић

Благоју Савићу

– додељена је Плакета са ликом Симе Матавуља

Мају Даниловићу

Милану Лукићу

Сунчици Денић

Зорану Аврамовићу

Мирјани Булатовић

Јасмини Малешевић

– у чланство УКС као чланови по позиву примају се

Рада Комазец и

Биљана Алавања.

– од 01.01.2023. године цена Књижевних новина ће бити 190,00 динара по комаду

– додељује се Златна плакета УКС Општини Богатић и Војислау Видојевићу

– УО подржава предлог да се Марку Недићу и Бојану Јовановићу продужи мандат као члановима Савета Крушевачке филозофско-књижевне школе

– да се издања Удружења књижевника Србије штампају на ћирилици, осим у случајевима изричитог захтева аутора или издавача да штампа буде на латиници

– да правни савет достави предлог измена Статута да се у ванредним условима могу одржавати електронске седнице УО и Скупштине УКС, као и евентуалне измене Статута УКС које су неопходне да би се овај докуменат ускладио са законским прописима и нормама

– да се  Правилник о пријему допуни одредба да новопримљени чланови морају да плаћају уписнину у износу који УО одреди

6. електронска седница УО УКС, одржана је 02. новембра 2022. године

УО УКС је донео је следећу одлуку – да се позове чланство на  редовну-изборну Скупштину Удружења књижевника Србије која се заказује за 3. децембар 2022. године, са почетком у 12 сати, у сали Дома војске, Улица Браће Југовића бр. 19, у Београду.

7. седница УО УКС, одржана је 09. новембра 2022. године

Донесене су следеће одлуке:

У чланство УКС по позиву примају се:

Славица Танасијевић Лазић

Рада Комазец

Доброслав Ђук

У чланство УКС као почасни члан прима се

др Јернаил Сингх Анданд из Индије

8. седница Управног одбора Удружења књижевника Србије одржана је 29.новембра 2022. године.

Донесена је следећа одлука:

– За чланове Евиденционе комисује именују се:

Јован Ристић,

Саша Ђорђевић,

Александар Божовић,

Александра Михајловић и

Љубан Каран

-За чланове Верификационе комисије именују се:

Јасмина Малешевић,

Виктор Лазић и

Илија Кајтез

Повеља УКС  за животно дело додељује се:

Мирославу Цери Михајиловићу

Даринки Вучинић

Извештај о раду Надзорног одбора

Луне Левајац  поднео је извештај о раду Надзорног одбора за период између све изборне Скупштине

Надзорни одбор (у даљљем тексту НО) Удружења књижевника Србије је у складу са надлежностима које проистичау из Статута УКС одржавао седнице, према  указаној потребии својим закључцима, предлозима, сугестијама и иницијативама своје ставовеупућивао Управном одбору УКС.

Седницама је уобичајено присуствовао заменик председника Милош Јанковић ко и вд секретара Гроздана Лалић. На почетку сваке седнице НО би био информисан о активностима УКС и раду запослених у УКС.

Сва питања која су рзматрана на седницама НО усвајана су по правилу једногласно пошто сви чланови НО након дискусија саопште своје ставове.

На седницама Надзорни одбор је на дневним редовима раправљао и заузимао ставове о следећим питањима:

-Конституисање НО, избор председника и заменика председника,

-Предлог УО да се сагласно законским променама и потреби УКС да успешно обавља своје послове изврше измене Статута, као и да се неке одлуке од значаја за УКС донете оад стране надлежних органа у најкраћем времену сттутарно регулишу,

-Иницијатива да УО сагледа организацију и рад стручне службе ради успешнијег рада службе,

-НО је препоручио УО да се о свим путовањима , посебно у иностранство, изјашњава илиих одобрава УО,

-Упућени су предлози и сугестијеУО у вези издавачке делатности,

– НО је анлизирао проблеме у вези са плаћањем чланарине,

-Указивано је УО да запосленима нису исплаћена лична примања и хонорари,

-Разматрани су годишњи финансијски извештаји и остваривање прихода и расхода и посебно када су недостајала средства за редовну делатност,

– НО је у извештајима упућеним УО и Скупштини указивао на ангажовање заменика председника Милоша Јанковића у сарадњи са Стручном службом да се обезбеде додтна средства  за редовну делатност, санирање дугова и измирење исплата запосленима,

-НО је препоручио УО да се оснује Економски савет и да координатор оснивања и будућег рада буде Дејан Мастиловић, заменик председника НО,

-Приликом објављивања конкурса за избор главног уредника Књижевних новина и уредника –Трибине француска 7, НО је указао на одређене мањкавости у конкурсима и да се обуставе све активности док се мањкавости не отклоне,

-Надзорни одбор је препоручио књижевним заједницама да изаберу своје управне одборе од 3 члана и усагласе мандате са МАНДАТОМ Скупштине,

– Препоручено је УО да се утврди јединствен статус слободних уметника, чланова УКС, који то право остварују преко УКС,

-Надзорни одбор је покренуо иницијативу да се чланарина повећа са 1.800,00 на 2.000,00 динара,

– Покренута је иницијатива да се поводом 70 година Књижевних новина  упути предлог Председнику републике Србије да одликује КН,

-Предложено је УО да се хонорари за лица која припремају за штампу и уређују КН хонорари плаћају по објављеном броју КН,

-Препоручено је УО и Књижевним новинама да се КН понуде свим књижарама да продају одређен број примерака.

Много је питања разматрано на Надзорном одбору па и нека која су предлагали чланови УО као што је то писмо пок. Драгана Мраовића, које су подржали чланови УО Гордана Влајић и Адам Пуслојић о неким неспоразумима који су отежавали рад и функционисање УКС.

Уобичајено је током одржавања седница Управног одбора да седницама присуствује председник или заменик председника НО, што потврдило као добар облик рада. То даје за право Надзорном одбору да захвали Упраном одбору, заменику председника Милошу Јанковићу на изузетној сарадњи, као и Радној заједници са в.д. секретаром Грозданом Лалић. Та сардња и спремност  да заједничким деловањм може много да се уради. И урађено је.

Оно што свакако треба чланство да радује јесте да извештај о финансијском пословању за 2022. годину за једанаест месеци има позитиван резултат. Остварени приходи у односу на расходе подразумевају да ће УКС ову годину завршити са позитивним резултатом од око пола милиона динара.

Желим да се овом приликом захвалим свим члановима Надзорног одбора на доприносу да Надзорни одбор упешно обави своју улогу предвиђену Статутом УКС.

У Београду, 2.12.2022.г.                                                               ПРЕДСЕДНИК НО УКС

Луне Левајац  

Извештај Већа части

Владимир Благојевић поднео је извештајИзвештај о раду Већа части у 2022. години.

Извештај гласи:

Веће части се није састајало у 2022. години

Ние било потребе за сазивањем седнице.

Извештај за Трибину УКС „Француска 7“ у 2022. години

Видак Масловарић поднео је извештај за Трибину  УКС за 2022. годину

                Након упокојења Миљурка Вукадиновића, деценијског уредника Трибине у француској 7, у знатно измењеним околностима због ограничења условљених пандемијом вируса короне, Трибина „Француска 7“ је током  периода од годину ипо дана у коме сам је ја уређивао и водио имала значајно (готово свакодневно) ангажовање на афирмацији књижевности и културе. У Удружењу књижевника србије одвијали су се бројни и разноврсни програми у складу са Стратегијом УКС 2019 – 2023. Организоване су дискусионе Трибине, округли столови, промоције нових издања и бројне друге манифестације. Представљане су нове и значајне књиге, портрети угледних домаћих и страних писаца, вођени разговори о темама из културе језика и књижевности, о награђеним књигама, новим рукописима, било је говора о положају писаца и књига, положају самосталнх уметника данас и сл. Одржаване су академије поводом значајних јубилеја наших и страних књижевних угледника, представљањи су писаци и књиге националних мањина, писци из српског расејања, промовисани су часописи и антологије. Нажалост чести су били и комеморативни скупови посвећени нашим угледним  колегама који су нас најчешће изненадно занавек напуштали – скоро седамдесет њих до дана ддањег.

                   У трибинским програмима ( 4 до 5 недељно, дакле, скоро 140 трибина до ове свечане седнице) учествовали су најугледнији писци свих генерација, угледни књижевни критичари, универзитетски професори – четири академика четрдесет пет доктора наука, три магистра, писци из земље и српског расејања, а често су учесници програама били и наши најугледнији драмски и музички ствараоци.

Трибина је редовно учествовала у обележавању међународних празника књиге и јубилеја писаца или других културних  општеприхваћених садржаја. Технички услови за рад су знатно побољшани набавком основних средстава – микрофона, озвучења, прикључака за видео бим пројекције, и педесет нових столица.

                   И у знатно измењеним околностима трибина је била место размене мишљења, о друштвено актуелним темама и извориште иницијатива на којем су учествовали познати аналитичари, новинари, чланови УКС, представници, просвете, културе, науке како рекох, као и место где се пружила прилика многим младим писцима да се први пут представе читалачкој јавности. Напоменуо бих да је знатно  повећано интересовање за трибинске програме и после дужег периода често се догађа да слушаоци стоје испред свечане сале и са озвучења прате програм.

                   И у  време ескалације пандемије вируса короне трибине и промотивни скупови у УКС одржавани су у мањим групама у склау са прописаним мерама,  а не ретко и путем видео представљања.

                  Ваља истаћи да су све поменуте активности у оквиру Трибине „Француска 7“ пажљиво и устопно пратили наше колеге: Братилав Милановић, главни и одговорни уредник „Књижевних новина“, посебице Мајо Даниловић, секретар редакције овог нашег гласила и Милан Лукић, оперативни уредник, о чему сведоче сва досадашња издања. Нажалост осим часних изузетака, пре свих „Вечерњих Новости“, Телевизије „Коперникус“, телевизије „Храм“, спорадично РТС-а и „Политике“, медији су у складу са временом у коме живимо више посвећени другим темама и мислим да би у наредном периоду преко Одбора за медије требало порадити на чврћим везама са медијким кућама, ако би смо били чујнији и видљивији онима који прате наш рад.

                   Разуме се, увек може више и боље отуда као одговорни уредник трибине прихватам све ваше обронамерне примедбе и сугестије.

                                                                                         Видк М. Масловарић

 Уредник Трибине „ФФранцуска “

Извештај о раду „Књижевних Новина“ у 2022. години

Братислав Милановић поднео је извештај о раду  Књижевних новина у 2022. години

Предвиђања да после пандемије Ковида 19 ништа више у нашем свакодневном животу неће бити исто, у потпуности су се остварила. Ни „Књижевне новине“ нису успеле да се врате на старо, већ су морале да се сналазе и прилагођавају „датим околностима“. Нимало није утешна чињеница да су то морали сви да чине и да је општи, планетарни живот кренуо неком другом матицом коју нико није могао да предвиди сем – сада се све јасније и отвореније говори – „планетарних режисера општих токова“. Донекле је утешна друга једна чињеница: да смо успели, упркос погоршаним условима који су се огледали пре свега у смањеном буџету, да и ове године као и прошле штампамо шест двоброја (шести је у припреми и излази крајем децембра) и у њима повратимо бар мало старог сјаја, оног из претежне половине прошлог века.

Ако се фреквенција излажења листа зауставила на двомесечном ритму, и повећани број страна постао је пре правило него изузетак.

Три двоброја: 1316-1317, 1318-1319 и 1320-1321 штампана су на 32 стране. Као струјну удар, међутим, погодило нас је енормно поскупљење папира и штампарских услуга. Цена штампања се удвостручила. Уз малу драгоцену помоћ успели смо да двоброј 1322-1323 „изгурамо“ на 28 страна. Двоброј 1324-1325 изашао је, захваљујући финансијској ињекцији града Београда, опет на 32 стране. Број који је у штампи изаћи ће без трзавица захваљујући помоћи Министарства за културу и информисања Републике Србије.

У односу на прошлу годину, Министарство за културу и информисање нам је смањило дотације. Редовност излажења Књижевних новина омогућили су спонзори: Радмила Милентијевић – коју смо нажалост недавно заувек изгубили – Стеван Буковић, Душица Ивановић, Гордана Пешаковић, Јовица Сувачки, Јелица Татомир,  Илија Шаулаи Јовица Сувачки. Уз драгоцену помоћ Центра за културу из Лознице, успели смо да двоброј 1322-1323 „изгурамо“ на 28 страна. Финансијску помоћ за штампање броја 1324-1325 дао нам је Град Београд, а пред крај године склопили смо уговор са Министарством за културу да се „Књижевним новинама“ ванконкурсним финансирањем додели 300.000,00 динара, тако да ћемо ову годину завршити изласком броја 1326-1327.

Бројеви који су излазили током 2022. године били су у знаку наших значајних писаца. Тако смо обележили стоту годишњицу рођења Васка Попе и Борислава Михајловића Михиза, Тако ћемо обележити и стоту годишњицу рођења Душка Радовића и Воје Чолановића и два века од рођења оца српског модерног романа Јакова Игњатовића. На жалост, Усуд нам је наменио да се опростимо од Милована Витезовића и Драгана Мраовића, Александра Јовановића, Миљурка Вукадиновића … писаца који су са нама радили до последњег часа.

У специјалним бројевима „Књижевне новине“ су испратиле све значајне догађаје које УКС традиционално организује: Београдске међународне сусрете писаца, Дане Ћирила и Методија, Светосавску академију…

Није лепо хвалити се, али морамо да напоменемо да су „Књижевне новине“ успоставиле сарадњу са нашим значајним институцијамау култури, са писцима из региона, да су значајан простор уступиле српској млађој поезији и књижевној критици, да непрестано раде на афирмацији књига наших писаца, нарочито у рубрици „Излог књига“ где је предтављено 120 аутора, да су отвориле рубрике за књижевност за децу и графички дизајн, да прате збивања у нашем јавном књижевном животу заједно са „Трибином Француска 7“…

Прошли смо кроз разна искушења а очекују нас још тежа времена. Нема нам спаса – нећемо пропасти!

                                                                                                   Братислав Р. Милановић,

                                                                                                    главни и одговорни уредник

Извештај о раду Одбора за међународну сарадњу Удружења књижевника Србије

Виктор Лазић поднео је извештај о раду Одбора за међународну сарадњу

            После смрти претходног председника Одбораза међународну сарадњу, књижевника Александра Петрова, на основу одлуке са 3. седнице УО УКС која је одржана 21. априла 2022. године. преузео сам председавање Одбором за међународну сарадњу у веома отежаним околностима.

            Међународни одбор Удружења књижевника Србије уз велику помоћ управе, в.д. председника УКС Милоша Јанковића, и нарочито в.д. секретара УКС Гроздане Лалић, организовало је 59. Београдске међународне сусрете писаца у изузетно тешким међународним околностима. Штавише, може се слободно рећи да од оснивања Сусрета, међународне околности нису биле неповољније по одржавање овакве манифестације.

            Упркос томе, на Сусрете смо успели да доведемо Бруса Стерлинга, једног од најзначајнијих писаца научне фантастике из Сједињених Америчких Држава, једног од оснивача покрета сајберпанк којем је и Били Ајдол посветио цео један свој албум. Писац оваквог међународног значаја, чија дела су дотакла животе више стотина милиона људи (само је видео игрица која је настала на основу овог дела продата у 20 милиона примерака), дуго није гостовао на Сусретима.

            Пратећи текуће међународне околности и државну политику, УКС је ове године за оквир сусрета изабрао Отворени Балкан, тако да са поносом можемо да кажемо да су тројица председника репрезентативних удружења из три државе – БиХ, Црне Горе и Северне Македоније, присуствовали Сусретима. Да и у тешким временима превазилазимо уске националне оквире и да УКС представља место сусретања и сарадње различитих мишљења и ставова, сведочи и то што је први пут после више деценија Сусретима присуствовао председник Друштва писаца Босне и Херцеговине, а остварени су контакти и са писцима из Албаније.

            Протоколи о сарадњи су током Сусрета потписани са удружењима књижевника Узбекистана, Црне Горе, Северне Македоније и Савезом писаца за децу и омладину Русије.

            За разлику од ранијег периода, писци нису звани по принципу „ја теби прасетину, алкохол и понеки превод, ти мени прасетину, алкохол и понеки превод“, већ искључиво по квалитету свог дела и утицају њиховог рада на књижевност земаља које презентују. То је суштинска промена до које је дошло ове године, то је правац којег ћемо се по сваку цену држати и у будућности.

            Као и сваке године, важан сегмент Сусрета били су и српски писци из дијаспоре.

            Посебно се поносимо тиме што смо свим гостима успели да обезбедимо изузетне услове боравка. Дакле, не само стандардне, већ услове које ће памтити, за које су нам писци тврдили да не да нису такве услове очекивали, него да их никада и нигде нису доживели. Лично сам на то веома поносан јер сам, у првом мом званичном извештају о раду Одбора, још давне 2012. године, истакао да је недопустиво да браве хотелских соба гостима остају у рукама и да рецепционери госте из Египта или Израела подучавају како да таквим бравама отварају собе, и сам сам сугерисао да је боље не позивати госте него их доводити у Србију да бисмо се обрукали. Ова управа је омогућила да доживим да се по први пут после десет година присуства на Сусретима не стидим где и како смештамо госте, штавише можемо слободно рећи да је смештај био на незаборавно квалитетном нивоу.

            Нажалост, отежане међународне околности су спречиле да овогодишњи Сусрети буду онакви каквим смо их припремили и желели, а и смрт председника УКС-а, вд статус и недовољно ангажовање појединих запослених у самом УКС-у додатно су отежали организацију иначе веома захтевног и комплексног догађаја.

            Велики број значајних гостију отказао је своје присуство непосредно пред сусрете, и то из околности које желим да поделим са Вама, како бисте били свесни са каквим тешкоћама смо се суочили. Тако нам се догодило да гошћа из Русије не може да гостује јер су авио карте из Петербурга због рата у Украјини преко ноћи порасле за тачно десет пута – са 250 на 2.500 евра. Изузетно значајан писац из Ирана који је већ имао резервисану карту није могао да добије визу пошто је Србија под притиском Запада у једном тренутку у потпуности обуставила издавање виза грађанима Ирана. Један од најпознатијих писаца из Индонезије, земље која има 285 милиона људи и 1300 народа, већ је био купио карту и обавестио нас о тачном времену слетања, али је три дана пред полазак доживео шлог. Толико је желео да дође, да је карту само одложио, тако да се надамо да ће му се здравље поправити и да ће нас ипак ускоро посетити. Уважени гости из племена бразилске Амазоније, добитник Гонкурове награде из Марока и још неки писци захтевали су додатне гаранције да, уколико дође до значајног погоршања међународне ситуације, те ако настане поремећај међународног транспорта и уследи немогућност да се врате у домовину као што је то масовно био случај током првих фаза епидемије корона вируса, да пружимо гаранције да ћемо им обезбедити неограничен смештај и храну, те покрити трошкове транспорта до отаџбине ма колико они износили, што нисмо могли учинити. Ипак, усудио бих се да кажем да рад који смо уложили није остао узалудан, зато што су остварени контакти са књижевницима значајним на светској књижевној сцени, што нам пружа велике могућност за сарадњу у будућности.

            Да бисмо превазишли тешкоће са којима смо се суочили, и ове године смо организовали Онлајн Сусрете. Прошле године се само у Онлајн сусрете укључило 26 писаца из 22 земље, укључујући најзначајније ауторе из племена Амазоније, Инуите (Ескиме) са Гренланда, нарочито значајне ауторе из Ирана и Индонезије… Укључили су се и Бербери из Сахаре и колеге из Малија, док се са Малдива јавила прва прва дама Малдива, супруга оснивача ове државе, књижевница Насема Мухамед. Многи од заступљених земаља и народа су тако по први пут били представљени на једној књижевној манифестацији у овом делу Европе, и то је управо и наша жеља за будући рад: да у континуитету српској, али и европској јавности представљамо књижевности и ауторе који су значајни, чији рад обележава читаве регионе и народе, животе милиона људи, али су неправедно запостављени и нису присутни ни познати српској, па ни европској јавности. То сматрамо нашом дужношћу и елементарном „књижевном правдом“.

            Ове године нарочито се поносимо учешћем Мексика на Онлајн сусретима. Чак четрнаест изузетних писаца – добитника најзначајнијих књижевних награда, угледних професора универзитета, режисера и уметника, поднело је молбу преко Амбасаде Мексика у Србији за учешће на Онлајн сусретима. Због толиког интересовања људи чије биографије и књижевна дела буде велико поштовање, одлучили смо да ове године на Онлајн сусретима Мексико као држава буде почасни гост и да свих четрнаест писаца укључимо у онлајн пројекат.

            По први пут у историји УКС-а на Сусретима, макар само онлајн, учествују писци са свих настањених шест континената. Остало нам је само да пронађемо писца у научној бази на Антарктику, али ћемо и на томе радити у будућности. Истичемо да су се ове године на онлајн сусрете укључили писци са Сејшела (Глен Буриџ, најзначајнији живи романописац), из Етиопије, Египта (и то оазе Карга у Сахари),  Узбекистана, Кине, Либана, Турске, Пакистана, Венецуеле, Новог Зеланда… До сада је из 21 земље прихваћено је 35 пријава. А то значи да смо већ припремили видео материјал и преводе за 35 биографија и песама тј. одломака из књижевних дела.

            Окупљање писаца у Београду, упознавање са колегама, представљање поезије и прозе како колегама писцима, тако и српској јавности, значајна је манифестација на коју су долазили многи Нобеловци претходних деценија, често пре добијања Нобелове награде за књижевност. То је најбољи форум за размену мишљења, за упознавање са светом и – собом, јер без упоређивања и упознавања другачијег, нема ни изградње свести и критеријума о сопственом. Имао сам част да ове године, по први пут као председник Одбора, учествујем у организацији ове манифестације. Захваљујем са колегама без којих би одржавање сусрета ове године биле немогуће: Милошу Јанковићу, Гроздани Лалић, Видаку Масловарићу, Гордани Влајић, Маји Даниловићу, Марији Викторији Живановић…

            Традиционално, у склопу Београдских међународних сусрета писаца, под покровитељством Града Чачка, у организацији Удружења књижевника Србије, Књижевног друштва „Мрчајевци“ и суорганизацији чачанског Дома културе, 9. и 10. октобра, одржани су 22. Међународни мрчајевачки песнички сусрети. Међународно књижевно признање – „Повеља Мораве“, додељено је овогодишњим лауреатима. Под диригентском палицом Лунета Левајца, оснивача манифестације и председника Књижевног друштва „Мрчајевци“, на Песничком тргу, подигнутом 2020. у дворишту мрчајевачке основне школе „Татомир Анђелић“ захваљујући Граду Чачку, који је Мрчајевачке песничке сусрете уврстио у ред манифестација од значаја, започео је 22. чувени песнички маратон. Међу 54 добитника „Повеље Мораве“, уклесаних на стени на Илијаку, од овог октобра су и Новица Ђурић и Гордана Влајић.

            Организацију сусрета су, између осталог, подржали Министарство културе и информисања, Секретаријат за културу града Београда, Zepter хотел, Град Чачак и Општина Чајетина… а организацију сусрета традиционално подржава и Удружење Адлигат.

Сусрети су изазвали и велику пажњу медија, тако да су ове године о нашим активностима известили Танјуг, РТС, Новости, Нова, Кућа Добрих вести, Курир, Показивач, Јавни сервис, Србија данас, Културне новине и други. По завршетку Онлајн сусрета очекујемо и медијске објаве у неколико земаља из којих су гости на Сусретима.

            Будући правац рада Одбора мора да буде:

 1. Довођење награђиваних и реномираних књижевника у Београд, у оквиру или ван Сусрета, сходно међународним околностима;
 2. Формирање тима књижевника и волонтера који ће посвећено радити на организацији међународних догађаја и унапређењу међународног статуса УКС-а (то значи да неће бити места у Одбору за оне који нису спремни да се значајно ангажују у свакодневним активностима)
 3. Равноправна презентација књижевности из свих крајева света, са тенденцијом представљања народа и земаља чији се глас до сада није чуо у Београду
 4. Омогућавање достојанственог боравка гостима који долазе у Србију

            Хвала Вам на пажњи и захваљујем се на прилици да учествујем у представљању књижевности коју само ови сусрети могу да пруже.

Председник Одбора

Виктор Лазић

Извештај о раду Правног савета у 2022. години

Виктор Лазић је поднео извештај Ђорђа Сибиновића о раду Правног савета у 2022. години:

Правни савет је одржавао телефонске седнице и електронске седнице о свим правним питањима која су стизала од органа Удружења и чланова.

Правни савет је активно пратио активности органа Удружења и давао усмена и писмена мишљења о актуелним питањима рада Удружења.

Чланови Правног савета су на сталној телефонској комуникацији о свим питањима која се поставе пред органе и чланове Удружења у току активности Удружења као правна питања.

У току рада, чланови савета доносили су одлуке једногласно анализирајући све аспекте питања које су разматрали.

У раду Правног савета Удружења није било проблема и застоја.

Проф др Ђорђе Сибиновић

председник Правног савета

Извештај о раду Комисије за статусна питања УКС 2022. години

Бранко Стевановић је поднео извештај о раду Комисије за статусна питања:

Рад Комисије за статусна питања УКС, у сазиву: Милена Симуновић, Александар Божовић и Бранко Стевановић (председник), одвијао се као и претходне године у веома отежаним условима, услед пандемије корона вируса чије су последице нанеле ненадокнадиве губитке унутар Удружења. Из тог разлога, чланови Комисије су у складу са захтевима и потребама самог Удружења, самосталних уметника и одговарајућих републичких, градских и општинских служби, непрестано били у контакту, односно доступни путем телефонске или интернет мреже. Поред четири редовне седнице Комисије, уприличено је и више од десет ванредних телефонских консултација, размена мишљења, саветовања и конструктивних разговора, углавном чланова Комисије међусобно, али и са правницима, како Удружења тако и Министарства културе и информисања РС, те према потреби, службеницима општинских пореских управа и појединим самосталним уметницима који права остварују водећи се у евиденцији УКС.

Током 2022. године на основу одлуке Комисије за статусна питања УКС право на статус самосталног уметника у евиденцији УКС је стекло седам књижевника, а у истом периоду је утврђен престанак статуса самосталног уметника за девет књижевника. У евиденцији УКС крајем 2022. године налази се укупно сто тринаест самосталних уметника, од тог броја у Београду их је сто осам, у Нишу три и у Крагујевцу и Вршцу по један самостални уметник. И поред веома ограничених услова деловања, ни током ове године ниједан самостални уметник који се обратио Удружењу није остао ускраћен за одговор, могућу помоћ при решавању проблема и адекватан савет.

Због тешког стања у издаваштву, отежаног рада установа културе, свођења на минимум ауторских културно-образовних емисија и прилога у електронским медијима, изостајања или таворења културних и уметничких манифестација, као и немогућности остваривања адекватне добити од имовинских ауторских права на тржишту књижевних дела, нарочито поезије, упркос високим уметничким дометима, самостални уметници су и даље социјално најугроженија категорија међу књижевницима, па је неопходно даље истрајно радити и сложно апеловати зарад побољшања статуса самосталних уметника.

У складу са ранијим договором, захваљујући професионалном раду администрације, настављено је са редовним ажурирањем базе података са обавезним електронским адресама самосталних уметника у евиденцији УКС, што је од велике важности за брз проток неопходних информација. Такође, самостални уметници су током године квартално, путем редовних уплата, у континуитету остваривали минимално право на ПИО и здравствено осигурање, чему поред ажурности надлежних градских и општинских секретаријата доприноси брз и прецизан књиговодствени поступак.

Комисија и овом приликом скреће пажњу самосталним уметницима да да је на сајту УКС доступан извод из Правилника о ближим условима, мерилима и критеријумима, као и поступку по захтевима лица за утврђивање статуса лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе, а којим је између осталог дефинисана обавеза самосталних уметника да на сваке четири године од утврђивања статуса ради нове провере испуњености услова, подносе Комисији извештај о раду и објављеним делима. Поред тога, подсећамо самосталне уметнике да су по истеку календарске године, најкасније до 15. фебруара следеће године дужни да у надлежној пореској служби поднесу пријаву за утврђивање обавезе доприноса за обавезно социјално осигурање за самосталне уметнике.

У Београду, 02. 12. 2022.                                                                  Председник Комисије

                                                                                                        за статусна питања УКС

                                                                                                        Бранко Стевановић

Извештај Издавачког одбора УКС

Петар Жебељан поднео је извештај о радуИздавачког одбора УКС између две изборне Скупштине УКС. Извештај гласи:

У извештајном периоду, и поред трајања пандемије Короне, није замрла издавачка делатност УКСа. Објављено је 39 књига: збирке песама и приповедака, романи, књиге есеја, монографије о неким научницима, летописи, књиге афоризама и др.

Аутори су сами финансирали објављивање својих књига, сами одређивали тираж и друге појединости и сами се старали о дистрибуцији и продаји својих књига. Сами су одређивали и цену појединачног примерка.

У УКС остављали су 10 примерака за библиотеку наших издања.

За коришћење логоа, аутори су члановима удружења плаћали 100еура у динарској противвредности, а они који нису чланови 150 еура у динарској противвредности. Тим средстива плаћани су ЦИП и каталогизација 2800 динара, једна промоција на треибини УКС 1000 динара и на страници излог књиге у Књижевним новинама 1000 динара.

У нашем издању објављене су две књиге страних аутора, једна на њиховом језику, а друга у преводу на српски.

У протеклом периоду појавио се проблем штампања књига са нашим логом без знања и сагласности УКС. Ти несавесни људи упозоравани су на нелегалност таквих издања, али у последње време као да је утихнула та пиратска издавачка манипулација и злоупотреба нашег логоа и имена УКС.

Извештај о раду Радне заједнице УКС

Лалић Гроздана поднела је извештај о раду  Радне заједнице између две изборне Скупштине укс:

            Било би у најмању руку некоректно не известити цењене колеге о резултатима рада РЗ у периоду између две изборне скупштине. Бићу кратка и конкретна.

            Проблеми у РЗ на почетку рада актуелне управе су били многобројни. Од услова за рад па до затечене ситуације. У просторијама од 100 м2 грејало се само са једном ТА пећи, људи су смрзнути радили у јакнама,  инвентар у полураспаду, техника дотрајала, плате су се чекале од 7 до 13 месеци, базе података, евиденције и сл. – неке нису постојале а неке су биле непотпуне, ретко која, као напр. евиденције које је Б. Вељковић водио – додуше – ручно, била је од помоћи. Примена прописа отприлике  се прилагођавала у зависности од тога на кога се прописи примењују.

            Међутим, нова управа, нарочито неколико чланова, кренули су у решавање ситуације.

Како год завршила ова изборна Скупштина, не бих себи опростила да као руководилац Радне заједнице прећутим шта је урађено и ко је шта урадио, добро или лоше.

            Нажалост, за ове четри године поједини чланови Удружења ниједном нису ушли у УКС да питају, сугеришу, допринесу или помогну, али су своју заинтересованост за рад УКС-а показали непосредно пред ову Скупштину покушавајући да обезвреде труд људи који су током претходног периода интерес Удружења стављали на прво место.

            Ред је и треба да знате, часне колеге, да није било лако радити модрих прстију, радити поподне, увече, донирати кућни тоалет папир, чекати плату месецима, извињавати се што недостају подаци о чланству и сл. Не бих даље о том периоду 2018. године, јер поштујем овај скуп и имам пуно поверење у вашу заинтересованост и просуђивање.

            А онда 2018. године долазе људи који воде рачуна – о људима. Зашто прећутати да је Милош Јанковић употребио и своје приватне конекције и професионалну компетенцију, породицу, кумове, како би обезбедио финансијску помоћ за Удружење . 4.140.000,00 динара лично је обезбедио. И то треба истаћи.

            За кратко време, запосленима су исплаћени лични дохоци и хонорари, замењена је струјна инсталација, напокон се радио на рачунарима који, замислите, у 21. веку, не варниче када се укључе. Да, тако је било. Набављени су нови.

            Покренусмо се уз Милоша. Видак, Гордана, Мајо, Жика, Урош, Мрав, Луне, Милена, па и ја. Обезбедили смо средства за штампу Књижевних новина, набавили смо 50 столица за Свечану салу – које олакшање, јер су два госта, у публици, пала са столице током Трибине – доносили смо и  лични намештај и апарате, обезбедили смо и нове столице за канцеларије, набавили озвучење, манифестације су се одржавале у континуитету… Плате биле редовне.

            За разлику од других Удружења, налазили смо начина да радимо и током короне. У згради, врата УКС-а, нису била затворена.

            Није још увек све сјајно, наравно. Рецимо, сајт нам је старомодан и прилично нередовно ажужиран. Ваљда ће нова управа решити и тај проблем који је, бићу отворена, искључиво кадровске природе. На жалост, има када неко неће да ради.

            Са друге стране, да вам предочим и да смо захваљујући добро организованом тимском раду Радне заједнице поделили и курирске послове и послове спремачице. Мајо, Видак, Саша и ја. Трчало се, прало суђе, чистило, рибали тоалети. Уштедели смо 780.000,00 динара. 

            Странкама се излазило у сусрет колико год је било могуће. На крају, уверена сам да свако види разлику након четри године мандата ове Управе, тако да у име Радне заједнице могу само рећи да нам је била част сарађивати са члановима ове Управе.

Поштована господо acta non verba или дела, не речи.

У Београду 02. децембра 2022. године

Гроздана Лалић

Комисија за статутарна питања и нормативна акта састала се у 2022. години само једном због неопходне измене Статута УКС.

Председавајући Скупштине УКС, Зоран Цветковић је у оквиру Тачке 4. Дневог реда, у којој су разматрани извештаји радних тела УКС, предложио да се на предлог Комисије за статутарна питања и нормативна акта усвоји предлог измене Статута УКС који гласи:

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ

 СТАТУТА УДРУЖЕЊА КЊИЖЕВНИКА СРБИЈЕ

У складу са чланом 36. Стаута, предлажу се измене и допуне Статута Удружења књижевника Србије и то тако што се предлаже могућност:

 • Одржавање електронски седница и састанака органа удружења,
 • Одржавање електронских седница Скупштине удружења у ванредним ситуацијама насталим на основу одлука државних органа као што су ванредна ситуација проглашена ради спречавања ширења заразних болети, и сл.

На основу тога, предлажу се допуне Статута Удружења и то тако што се:

 1. Допуњује члан 19. Статута удружења, у коме се додаје став 3. који гласи: Седница скупштине удружења, изузетно се може одржати и електронским путем (путем видео линка, телефона, зума, тимса и другим средствима електронске комуникације), за време ванредних ситуација које су проглашене на територији Републике Србијеодлуком државних органа.

Тако да сада члан 19. Статута Удружења гласи:

Скупштина заседа и одлучује пуноважно ако је присутна најмање половина чланова Удружења књижевника Србије који су испунили своје обавезе из чланова 10., 11. и 12. овог Статута, те имају права активних чланова, не рачунајући чланове са боравиштем у иностранству (чланове из расејања). Уколико на овај начин није постигнут кворум ни после тридесет минута од заказаног почетка, Скупштина пуноважно заседа и одлучује са присутним бројем активних чланова и доноси одлуке простом већином.

Седнице Скупштине одржавају се према потреби, а најмање једанпут годишње.

Седница скупштине удружења, изузетно се може одржати и електронским путем (путем видео линка, телефона, зума, тимса и другим средствима електронске комуникације), за време ванредних ситуација које су проглашене на територији Републике Србије одлуком државних органа.

 • Допуњује се члан 23. Статута Удужења, тако што се у ставу 9. наведеног члана додаје: „могу се одржавати електронским путем, свим средствима електронске комуникације“.

Тако да сада члан 23. став 9. Статута удружења гласи:

Седнице Управног одбора одржавају се по потреби, а најмање једном у два месеца, а могу се одржавати електронским путем, свим средствима електронске комуникације.

 • Допуњује се члан 27. Статута Удужења, тако што се у ставу 5. наведеног члана додаје: „на седницама које се могу одржавати и електронским путем, свим средствима електронске комуникације“.

Тако да сада члан 27. став 5. Статута удружења гласи:

Надзорни одбор одлучује пуноважно уколико је присутна већина његових чланова, а одлуке доноси простом већином гласова укупног броја чланова, на седницама које се могу одржавати и електронским путем, свим средствима електронске комуникације.

 • Допуњује се члан 28. Статута Удужења, тако што се у ставу 3. наведеног члана додаје:,  „на седницама које се могу одржавати и електронским путем, свим средствима електронске комуникације“.

Тако да сада члан 28. став 3. Статута удружења гласи:

Веће части своје одлуке доноси простом већином гласова укупног броја својих чланова, на седницама које се могу одржавати и електронским путем, свим средствима електронске комуникације.

У Београду

3.12.2022 год.                                                                             

Предлога измене Статута УКС  усвојен акламацијом апсолутном већином гласова.

Остале комисије и тела нису доставили извештаје о раду.

Председавајући Скупштине УКС, позвао је председника Кандидационе комисије да саопшти предлог листе за избор чланова органа УКС-а (Управног одбора, Надзорног одбора и Већа части).

Луне Левајац саопштио је утврђене предлоге и образложење:

Предлог листе Кандидационе комисије УКС за редовну – изборну Скупштину Удружења књижевника Србије, заказану за 03. децембар 2022. године.

На основу одредаба Статута УКС, члан 21. став 1. и став 2, Управни одбор Удружења књижевника Србије (у даљем тексту УО УКС) одржао је 28. октобра 2022. године седницу на којој је именовао чланове Кандидационе комисије.

Кандидациона комисија (у даљем тексту Комисија) коју по одредбама Статута УКС чине два члана УО (Петар Жебељан и Новица Соврлић), затим један члан Надзорног одбора (Луне Левајац), један члан Правног савета (Виктор Лазић) и Секретар УКС (Гроздана Лалић), одржала је два састанка 8.новембра  и 14.новембра  2022. године. За председника Комисије изабран је Луне Левајац (једногласно).

Комисија је размотрила све предлоге који су приспели у року, као и образложене предлоге. 

У току свог рада Комисија се руководила ставовима да кандидати за чланове Управног одбора, Надзорног одбора и Већа части, органа УКС које Скупштина на својој изборној седници бира тајним гласањем, могу бити чланови УКС који испуњавају  одредбе Статута УКС, посебно Члан 10 и Члан 11, потом да су својим досадашњим радом и жељом да својим способностима у раду будућих органа УКС допринесу остваривању програма УКС  и обезбеђењу финансијске стабилности УКСа, Комисија је заузела став да приспеле листе које формално-правно нису биле исправне, на којима је недостајало: датум, место, потписи и образложења, одбаци као неважеће, посебно што су се на листама налазили кандидати који нису чланови УКСа.

Листа, заведена под бројем I- 156/22 примљена 09. новембра 2022. године коју су потписали Дејан Мастиловић и Веселин Мишнић, такође је одбачена због тога што нису дата образложења за предложене кандидате,  такође, на листи се налазе чланови који нису у активном статусу што је у супротности са чланом 11. став 2 алинеја 3 Статута УКС и Чланом 12. Статута УКС и чланови који су предложени без своје сагласности.

Комисија је, поступајући по Члану 22. став 1. и став 2. Статута УКС, на основу свега напред наведеног 14. новембра 2022. године донела коначан предлог листе кандидата за Управни одбор (15 кандидата од којих се гласањем на Скупштини бира 11), Надзорни одбор (7 кандидата од којих се гласањем на Скупштини бира 5)  и Веће части  (7 кандидата од којих се гласањем на Скупштини бира 5).

Предложени су следећи кандидати за Управни одбор, Надзорни одбор и Веће части:

Предлози кандидационе комисије:

За Управни одбор:

 1. Милош Јанковић
 2. Видак Масловарић
 3. Гордана Влајић
 4. Живорад Ајдачић
 5. Мајо Даниловић
 6. Луне Левајац
 7. Ђорђе Сибиновић
 8. Раденко Бјелановић
 9. Зоран Недељковић
 10. Горан Лабудовић
 11. Бошко Сувајџић
 12. Боривој Рашуо
 13. Иван Лаловић
 14. Зорица Арсић Мандарић
 15. Угрин Поповић

За Надзорни одбор:

 1. Милутин Ђуричковић
 2. Владимир Благојевић
 3. Чедна Радиновић Лукић
 4. Зоран Цветковић
 5. Драгољуб Фируловић
 6. Виолета Димитрић
 7. Милан Лукић

За Веће части:

 1. Јовица Ђурић
 2. Обрен Ристић
 3. Миливоје Анђелковић
 4. Миланка Медаковић
 5. Петар Жебељан
 6. Новица Соврлић
 7. Мариа Живановић

Тачка 5. Саопштење одлуке о овогодишњим добитницима Повеље за животно дело УКС и Плакете са ликом Симе Матавуља

Председавајући Скупштине Зоран Цветковић дао је реч Јеремији Лазаревићу који је изнео своје виђење рада УКС насловљено као „Генеза стања УКСа /у последњој деценији и нешто преко/.

Из излагања је издвојен предлог Јеремије Лазаревића да се Свечана сала назове „Милован Витезовић“, а Трибина „Француска 7“ по Миљурку Вукадиновићу.

Предлог усвојен акламацијом.

Због временског ограничења коришћења сале Дома војске, током уручења награда делили су се гласачки листићи.

Саопштена јеодлука о овогодишњим добитницима Повеље за животно дело УКС и Плакете са ликом Симе Матавуља

Саопштење је читала Гордана Влајић,члан Управног одбора УКС

Повеља за животно дело за 2022. годину додељена је:

Радомиру Стојановићу

Маји Херман Секулић

Благоју Савићу

Мирославу Цери Михајиловићу

Даринки Вучинић

Постхумно Повеља за животно дело додељена је

Драгану Мраовићу

Плакета са ликом Симе Матавуља за 2022. године додељена је:

Мају Даниловићу

Милану Лукићу

Сунчици Денић

Зорану Аврамовићу

Мирјани Булатовић

Јасмини Малешевић

У име награђених захвалио се Радомир Стојановић:

Поштовани пријатељи, драге колеге писци

Припала ми је узвишена обавеза, коју сматрам својеврсно светковином духа и живота, да се у име добитника;

Повеље за животно дело и Повеље са ликом Симе Матавуља, захвалим, УКС и Управном одбору, који је у нашем стваралаштву препознао оне вредности које могу да понесу тако значајно књижевно признање и да нас обрадује таквим даром. Обе ове награде врхуне и сјаје посебним сјајем на нашем књижевном небу, и представљају најзначајније статутарно признање УКС.

Прва у свом називу носи сећање на великог писца чије је дело и са ове временске дистанце, значи драгоцену културну баштину једне књижевности и једног народа. То је она светлост што обасјава пут многим писцима, указујући притом, на естетске вредности, поруке и значења.

Повеља за животно дело је награда која нас чека на крају животног пута и уверава нас да су наши животи и наш књижевни рад имали смисла и дај труд није био узалудан.

Обе ове награде, као две притоке истог слива УКС, прате једна другу, допуњују се и остављају дубок траг на књижевној и културној вертикали сваког појединца, али и удружења из којег смо поникли и коме припадамо.

Драге колеге, свестан сам да сам изложен ризику, што говорим не само у своје име, него и у име присутних добитника, али сам сигуран, да ће свака од ових награда, у нашим животима заузети почасно место.

Хвала онима који су вредновали наше стваралаштво, што су сваком делу прилазили аналитички, очитавали њихове унутрашње слојеве и наслаге, и на тај начин, како би рекао Растко Петровић, одредили њихова значења и духовне границе.

Има писаца, каже Иво Андрић на једном месту, који одоле искушењу и притиску, и не проговоре никад, остављајући своме делу да оно говори за њих.

Још једном, хвала УКС што нас је ослободило тог ризика и што је проговорило у наше име.

У Београду 3. децембра 2022.

Радомир Стојановић 

Због временског ограничења коришћења сале Дома војске, током уручења награда подељени су гласачки листићи.

Тачка 6.

Саопштење жирија о додели награде „Милан Ракић“

Образложење о добитникун награде за 2021. годину прочитао је Душан  Стојковић председник жирија за награду „Милан Ракић“

Добитник награде „Милан Ракић“, Момчило Бакрач није био присутан.

Тачка 7.  Предлог измене и допуне Статута УКС

Предлога измене Статута УКС  усвојен акламацијом апсолутном већином гласова, у Тачки 4. Дневног реда

Тачка 8. Извештај Комисије за пријем нових чланова

Комисија за пријем нових чланова у последњих 13 месеци састала је једном и разматрала и новоприспеле и молбе поднесене ранијих година.

Осим чланова по позиву и почасних чланова чији је пријем у надлежности Управног одбора и  даље се по аутоматизму примају чланови из Друштва књижевника Војводине,  и Црне Горе, Републике Српске, Македоније итд

Комисија за пријем самосталних уметника ради током целе године и њихове одлуке додајемо нашем списку.

У 2022. примљени су:

  
1.Слободан Васић
2.Радмила Сатарић
3.Весна Фекете
4.Славица Шешум
5.Дамир Малешев
6.Невенка Бошњак Чолић
7.Јован Ристић
8.Магда Ђорђевић
9.Љиљана Митровић
10.Нада Куколић
11.Борис Спајић
12.Светлана Спајић
13.Срђан Кисин
14.Велимир Пејановић
15.Божидар Витас
16.Игор Миљковић
17.Радмила Тонковић
18.Милош Ђошан
19.Рада Крстић
20.Горан Сарван
21.Татјана Ђурић
22.Бранислав Марковић
23.Наташа Гмитровић (млади)
24.Борис Косовић (млади)
25.Борислав Гвозденовић
26.Сандра Пекић
27.Мирјана Сисојевић
28.Гордана Боранијашевић
29.Кристина Анђелковић
30.Александар Петровић
31.Мирјана Марић
32.Летица Миловановић
33.Алек Рачић
34.Милка Васић Глушац
35.Небојша Драшковић
36.Ђорђе Ђулафић  

Из УКРС, ДКВ И УКЦГ прешли су

1.Војин Тривуновић УКРС
2.Ненад Милкић УКРС
3.Јово Вучковић УКРС
4.Сунчица Радуловић Торбица ДКВ
5.Валентина Милачић УКРС
6.Нада Ђурђевић ДКВ
7.Будимир Фрка ДКВ
8.Сања Обрадовић ДКВ
9.Милорад Куљић ДКВ
10.Мирко Стикић ДКВ
11.Саша Ђорђевић (Еди) ДКВ
12.Дана Радуловић ДКВ
13.Ђорђе Секулић ДКВ
14.Ранко Мићановић УКЦГ
15.Душан Милићев УКЦГ

На предлог Књижевних заједница из иностранства примљени су

Амр ел Гувејли – Египат
Ивана Кнежевић – Швајцарска
Мићо Савановић  Швајцарска

у статус самосталног уметника примљен је

Стефан Ђакић

9. Подела гласачког материјала за органе УКС

Евиденциона комисија радила је у саставу:

Љубан Каран – председник

Јован Ристић,

Саша Ђорђевић,

Александар Божовић,

Александра Михајловић и

10. Избор чланова органа УКС-а (Управног одбора, Надзорног одбора и Већа части)

На основу Евиденционог листа дељени су гласачки листићи у току одвијања Тачке 5. Дневног реда Скупштине УКС

11. Саопштење резултата гласања

На основу података евиденционе комисије, резултате гласања саопштила је Јасмина Малешевић, члан Верификационе комисије.

На основу 174 подељена гласачка листића гласало је 141 члан, неисправних листића је било десет, тако да је гласао укупно 131 члан

РЕЗУЛТАТИ  ГЛАСАЊА (по броју гласова)

УПРАВНИ ОДБОР

1.      Милош Јанковић                  106     

2.      Видак Масловарић               102     

3.      Горан Лабудовић                  101     

4.      Зоран Недељковић               98       

5.      Мајо Даниловић                   95       

6.      Бошко Сувајџић                    91       

7.      Гордана Влајић                     91       

8.      Луне Левајац                         77       

9.      Ђорђе СИбиновић                76       

10.  Боривој Рашуо                       70       

11.  Иван Лаловић                        67       

12.  Раденко Бјелановић             58

13.  Живорад Ајдачић                55

14.  Зорица Арсић Мандарић   55

15.  Угрин Поповић                      50

НАДЗОРНИ ОДБОР

1.      Милутин Ђуричковић           89

2.      Зоран Цветковић                   82

3.      Владимир Благојевић          79

4.      Драгољуб Фируловић           78

5.      Чедна Радиновић Лукић      77

6.      Милан Лукић                          69

7.      Виолета Димитрић                54

ВЕЋЕ ЧАСТИ

1.    Петар Жебељан                                105

2.    Јовица Ђурић                                     90

3.    Обрен Ристић                                     88

4.    Миливој Анђелковић                       81

5.    Новица Соврлић                                81

6.    Марија Викторија Живановић      53

7.    Миланка Медаковић                        45

Седница редовне – изборне Скупштине Удружења књижевника Србијезакључена је 3. децембра 2022. године у 16 часова и четрдесет пет минута.

Оставите коментар