Часописи

Удружење књижевника Србије издаје два часописа. На месечном нивоу Књижевне новине – лист за књижевност и друштвена питања (прво издање 1948. године), и часопис Relations (Serbian Literary Magazine).

Књижевне новине су добитник Велике јубиларне награде УКС, установљене поводом стогодишњице удруживања књижевника у Србији (1905-2005) и награде “Теодор Павловић” за 2003. год.