Тимочка књижевна заједница Удружења књижевника Србије ради у отежаним условима, тако да нема могућности да се њени чланови редовно састају али они међусобно комуницирају и сарађују учествујући на различитим уметничким манифестацијама, као и на књижевним сусретима у том делу Србије. Имају часописе које не издаје КЗ али су у њеној функцији: „Развитак“, „Буктиња“, „Бдење“.

Посебно су активни Крајински круг и Крајински књижевни круг, као и Књижевни клуб „Бранко Миљковић“ у Књажевцу. Тимочка Књижевна заједница броји 20 чланова, а њен председник је Власта Младеновић.