Књижевне новине, данашње гласило Удружења књижевника Србије, бележи традицију од 70 година излажења. Први број појавио се из штампе 17. фебруара 1948. године, а уредили су га револуционар Јован Поповић и надреалиста Милан Дединац. Првих неколико година Јован Поповић се потписује као одговорни уредник, а у редакцијски састав улазе истакнути писци који накратко или дуже обављају уредничку функцију: Душан Костић, Милан Богдановић, Скендер Куленовић, Ристо Тошовић, Танасије Младеновић, Душан Матић, Чедомир Мирковић, Милош И.Бандић и Зоран Глушчевић.

На одговорним пословима у Књижевним новинама, као главни и одговорни уредник и директор био је најдуже Танасије Младеновић (1954- 1968), који је делио судбину овог књижевног и друштвеног листа. Од почетка, и дуго касније, Књижевне новине су биле званично гласило Савеза књижевника Југославије, да би, потм, прерасле у гласило Удружења књижевника Србије. Југословенски карактер обезбеђивали су му не само објављени књижевни садржаји већ и састави редакције, уређивачких одбора и издавачких савета. Али, делио је и судбину ондашњег идеолошки снажно обојеног друштва. Због својих садржаја поједини бројеви су забрањивани, смењивани уредници и целе редакције, чиме су спутаване, бар привремено, уметничке слободе.

Од седамдесетих година водећу уредничку функцију вршили су филозоф Драган М.Јеремић, затим књижевници Милисав Савић, Милутин Петровић, Миодраг Перишић, Петар Цветковић, Предраг Драгић Кијук, до садашњег главног и одговорног уредника Мића Цвијетића, доктора књижевних наука, песника, књижевног критичара, путописца и преводиоца.

У Књижевним новинама од самих почетака и све деценије касније, сарађивали су најпознатији српски и југословенски писци: Исидора Секулић, Иво Андрић, Десанка Максимовић, Бранко Ћопић, Милорад Панић- Суреп, Ото Бихаљи-Мерин, Миодраг Павловић, Скендер Куленовић, Меша Селимовић, Блажо Конески, Славко Михалић, Славко Јаневски, Стеван Раичковић, Изет Сарајлић, Јара Рибникар, Александар Вучо, Борис Пекић, Данило Киш, Момо Капор, Радомир Константиновић, Зуко Џумхур, Миодраг Булатовић, Томаж Саламун, Слободан Шнајдер…

Лист није био без уплива политике и идеологије, али је одиграо и незаобилазну улогу на освајању уметничких слобода и на демократизацију друштва. Његова улога је, ипак, књижевна; сведочанство је књижевног и културног живота, њихових токова, процеса и преображаја.


Сви заинтересовани сарадници могу слати своје прилоге на е-маил адресу Књижевних новина – knjizevnenovineuks@gmail.com . Молимо да у предмету (subject) прво наведете своје презиме, што ће олакшати претрагу текста за штампу.

Књижевне новине излазе месечно, цена износи 100 динара, годишња претплата за појединце 800, за организације 2400 динара, за иностранство 50 евра, авионом 70 евра.

Претплату можете извршити уплатом на текући рачун Удружења књижевника Србије: 205-200273-87 Комерцијална банка, са напоменом: за претплату.

Оставите коментар