Књижевна заједница за Поморавски округ

Унутрашње активности Удружења књижевника Србије одвијају се преко књижевних заједница (раније подружнице, још пре тога секције) које су установљене по територијалном принципу и обухватају подручја округа као административних целина. Књижевне заједнице, према Статуту Удружења књижевника Србије, могу да имају исте активности код централа, осим што не могу самостално да организују међународне књижевне сусрете и да примају нове чланове.

Књижевна заједница Удружења књижевника Србије за Поморавски округ са седиштем у Јагодини формирана је 1997. године на иницијативу књижевника: Слободана Жикића, Мирослава Димитријевића и Баја Џаковића.

Председник поморавских књижевника је Миле Лазаревић из Ћуприје, потпредседници су Бајо Џаковић и Слободан Жикић из Јагодине и Мирослав Димитријевић из Параћина, одакле је и секретар Зоран Трифуновић, док су чланови Управе још Милка Ижигон из Ћуприје и Гордана Љ. Миљковић из Параћина.

Ова Књижевна заједница обухвата подручје шест општина: Јагодине, Ћуприје, Параћина, Свилајнца, Деспотовца и Рековца и броји 34 члана. За 16 година постојања објавила је више од стотину књига међу којима и неколико значајних антологија, као и два броја часописа „Дани“ и три броја часописа „Ново доба“; организовала је много књижевних вечери и промоција нових књига на овом подручју, али и у другим срединама.

Књижевна заједница од 2000. године додељује књижевну награду ПОМОРАВСКИ ОРФЕЈ за најбољу књигу поморавских књижевника у претходној години. Осим тога, поморавски књижевници у више наврата су представљани на Трибини Француска 7 у УКС-у, као и на бројним и еминентним књижевним манифестацијама широм Србије.